belugyiszemle_header

Bakai Kristóf Péter - Dézsi Zsolt - Szabó Andrea

Vámszakemberek közös képzése az Európai Unióban

Vámszakemberek közös képzése az Európai Unióban

Absztrakt

Cél: A tanulmány célja, hogy bemutasson egy olyan – jelenleg szakértői csoportként működő – megoldást, amelynek küldetése, hogy az unió keleti és délkeleti külső határán támogassa a vámhatóságok szakembereinek tevékenységét. Támogatólag jelenik meg a kockázatkezelés, a vámellenőrzések, az eszközök és azok beszerzése, a különböző tematikájú képzések, a teljesítménymérés és értékelés, továbbá a határőrizeti szervekkel történő együttműködés területén. A szakértői csoport horderejét tovább fokozza, hogy a vámunió irányításának reformját elemző írásokban időről-időre felmerül a jelentősége.
Módszertan: A szekunderkutatás során a releváns szakirodalmi forráselemzés mellett megvizsgáltuk az uniós dokumentumokat, amelyek a szakértői csoport létrehozásához vagy a projetidőszakokban végzett tevékenyégéhez kapcsolódnak. Az összehasonlító elemzésbe bevontunk olyan más, a rendészeti szervek területén értelmezhető képzést folytató szervezeteket, amelyek tevékenysége sok esetben mutat hasonlóságot, így például a képzés témaköreit, vagy a részt vevő országokat illetően.
Megállapítások: A kutatás során megállapítást nyert, hogy a rendészeti képzés területén kifejezetten megfér egymás mellett több olyan szervezet is, amelyek ugyan mutatnak hasonló vonásokat, de a témaköröket, a képzésben érintett hivatásrendeket vagy tagországokat érintően eltéréseket is. Az egyes szervezetek közt sokkal inkább az együttműködés, az együtt gondolkodás az, ami eredményre vezet. 
Érték: A kutatásban rejlő érték egyrészt a vámszempontú megközelítés, amely a tanulmány olvasása során végig érzékelhető, másrészt a cikk hiánypótló volta, harmadrészt a rendészeti jellegű képzésben érintett szervezetekkel történő összehasonlítás.

Kulcsszavak

vámunió, vámegyüttműködés, vámszakmai képzés, CELBET
4664