belugyiszemle_header

Erdős Ákos – Kovács Kristóf

A rendészeti felsőoktatás hallgatóinak gyógyszerfüggőkkel kapcsolatos attitűdjei

A rendészeti felsőoktatás hallgatóinak gyógyszerfüggőkkel kapcsolatos attitűdjei

Absztrakt

Régóta ismeretes, hogy egyes gyógyszerhatóanyagok (például barbiturátok, benzodiazepinek, fenotiazinok, opioidok) rendszeres és hosszú ideig tartó fogyasztása súlyos függőséget képesek kialakítani. A különböző altató- és nyugtató hatású gyógyszerek, illetve egyes fájdalomcsillapítók, hatásmechanizmusukat tekintve kétségkívül a pszichoaktív anyagok közé tartoznak, így köznapi értelemben drogok, fogyasztásuk tulajdonképp a droghasználat egyik formája. Ez a fajta szerhasználat persze lehet orvosilag indokolt, szükséges, ugyanakkor lehet visszaélésszerű és sokszor függőség kialakulásához is vezethet. A szerhasználat e formája azonban túlnyomórészt legális. Azt is pontosan tudjuk, hogy a droghasználókkal kapcsolatos attitűdjeink meglehetősen negatívak. Felmerül tehát a kérdés, hogy miként vélekednek a droghasználat ezen legális formájáról a jövő rendészeti szakemberei? Kutatásunk célja a leendő rendészeti szakemberek abuzív gyógyszerhasználattal és gyógyszerfüggőséggel kapcsolatos attitűdjeinek vizsgálata volt. A vizsgálatot a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának nappali tagozatos hallgatói között végeztük (n=579). Összesen 67 hallgatótól kaptunk vissza értékelhető kérdőívet, amely az alapsokaság 11,5%-át adja. Vizsgálatunk eredményei azt mutatják, hogy a rendészeti hallgatók gyógyszerfüggőséggel kapcsolatos attitűdjei általában nem olyan negatívak. A hallgatók nagyobbrészt elfogadják mentális betegségként a függőséget. Ennek ellenére egy jelentős részük (39%) inkább bűnözőként tekint a gyógyszerfüggőkre, mintsem betegekre.

Kulcsszavak

gyógyszerfüggőség, attitűd, rendészet, rendészeti hallgatók
60