belugyiszemle_header

Klenner Zoltán

Menekültek Magyarországon a második világháborút követő és a menekültek helyzetére vonatkozó genfi konvenció ratifikálását megelőző időszakban

Menekültek Magyarországon a második világháborút követő és a menekültek helyzetére vonatkozó genfi konvenció ratifikálását megelőző időszakban

Absztrakt

A menekültek helyzetének rendezése a második világháború után az egyik legégetőbb kérdés volt Európában. A háború utáni kényszermigrációs mozgások Magyarországot is érintették, azonban hazánk a kommunista hatalomátvétel után igyekezett hermetikusan lezárni határait, és a ki- és befelé irányuló migrációt teljes mértékig ellenőrizni, illetve – amennyiben ez lehetséges volt – visszaszorítani. Menekültek befogadására a címben jelzett korszakban mindössze néhány esetben került sor, politikai-ideológia alapon, az állampárt legfelsőbb szinten megszületett döntését követően. Ilyenek voltak az 1940-es évek végén érkező görög, vagy az 1970-es évek elején érkező chilei menekültek csoportjai. Ezen kis számú, jórészt baloldali-kommunista érzelmű személyeknek azonban – a korszak szerény viszonyai között – valóban felkínálták a Magyarországon hosszú távon történő beilleszkedés esélyét. Az 1980-as évek második felében Románia felől érkező menekülthullám jellege, motivációja azonban egészen más volt, és kezelésének egyfajta megoldásaként csatlakozott hazánk 1989 márciusában az 1951. évi menekültügyi egyezményhez.

Kulcsszavak

kényszermigráció, görög menekültek, erdélyi menekültek, 1951. évi menekültügyi egyezmény
779