belugyiszemle_header

Petruska Ferenc

A civil életbe visszailleszkedés jogi háttere az Egyesült Királyságban

A civil életbe visszailleszkedés jogi háttere az Egyesült Királyságban

Absztrakt

A Brit Fegyveres Erők (British Armed Forces) védik az Egyesült Királyságot és annak tengerentúli területeit, stratégiai hírszerzést és nukleáris elrettentést garantálnak, válsághelyzetekben támogatják a polgári katasztrófavédelmi szervezeteket, stratégiai és expedíciós bevetésekkel védik az ország érdekeit. 2020 márciusában a védelmi tárca felállította a COVID Támogatási Erőt (COVID Support Force) is, amely feladata a civil közszolgálatatások megerősítése, különösen a közegészségügyet (pl. hadikórházak felépítése) és a logisztikát illetően (járványügyi közreműködés). A Brit Fegyveres Erők az egy-egy illetékes haderőnemen keresztül biztosítják ezen feladatok végrehajtását, és az embert próbáló missziókban a brit katonák rendszerint megszerzik a szükséges katonai tudást, készségeket és azt a tipikus katonai szervezeti kultúrát, amely alapvetően különbözik a polgári készségektől. A leszerelést követően a társadalmi konfliktusok megelőzése és a polgári készségek elsajátítása érdekében a brit haderőnek szüksége van az intézményesített humán rekonverzió (vagyis az érintettek visszaintegrálása a civil társadalomba) széleskörű eszköztárára. Ez különösen fontossá vált, amióta a brit haderőben megszűnt a sorkötelezettség, hiszen az önkéntes hadseregekben a leszerelés viszonylag fiatalon történik, de a brit veteránokat általában csak kivételesen várják vissza civil munkáltatóik. Ez általánosságban nemzetközi szinten is hatalmas kihívás, amelyre az Egyesült Királyságban a tanulmányban bemutatott megoldásokat nyújtják.

Kulcsszavak

Brit Fegyveres Erők, továbbfoglalkoztatás, rekonverzió, lakhatás
846