belugyiszemle_header

Mogyoródi Gergely

Rendőrkiválasztás Ausztriában - Kitekintés

Rendőrkiválasztás Ausztriában - Kitekintés

Absztrakt

A publikáció az Osztrák Szövetségi Rendőrség hivatásos állományú személyzetének kiválasztásával foglalkozik. A vizsgált területek vonatkozásában az általános szervezeti és képzési jellemzők, a toborzás, a személyi és a képesítési követelmények, valamint az alkalmassági kritériumok tanulmányozására került sor. A kutatás az angol és német nyelvű elektronikus források, továbbá a szakirodalom összegyűjtésével, elemzésével történt. Korábban ezzel a kérdéskörrel, ilyen formában idehaza csak részben foglalkoztak, ezért a cikk ismeretbővítőnek és hiánypótlónak is tekinthető. A beszerzett információkból megállapítható volt, hogy a rendőrkiválasztás személyi és képesítési feltételek, valamint az alkalmassági kritériumok köré épül, amelyek között leghangsúlyosabb szerepe a szellemi teljesítőképességnek van.

Kulcsszavak

Ausztria, rendőrség, kiválasztás, alkalmasság
2231