belugyiszemle_header

Budavári Árpád

A holland rendőrség reformja

A holland rendőrség reformja

Absztrakt

Cél: Az észak- és nyugat-európai rendőrségi szervezetek közelmúltbéli strukturális reformjai közül e tanulmány a holland rendőrség 2012–2013-as átalakítását vizsgálja.
Módszertan: A releváns nemzetközi szakirodalom felhasználásával bemutatja az ország korábbi és jelenlegi rendészeti berendezkedését, a reformot előidéző körülményeket, valamint az annak értékeléséből származó megállapításokat.
Megállapítások: A tanulmány rámutat a reform végrehajtásával kapcsolatos alapvető hibákra: arra, hogy a reformtól túl gyorsan vártak jelentős eredményeket, annak végrehajtása aszimmetrikusan tolódott el a strukturális változtatások irányába, és a reformok előre nem tervezett hatásaként a rendőrség és védelmezett közösségei egymástól eltávolodtak.
Érték: A reform tapasztalatai hozzájárulhatnak a jövő rendészeti átalakításaival kapcsolatos kihívások érzékeltetéséhez.

Kulcsszavak

holland rendőrség, rendőrségi reform, rendészeti stratégia, közösségi rendészet, plurális rendészet
3181