belugyiszemle_header

Szabó János

Bűnügyi elemzés, bűnügyi térképészet - Könyvismertetés

Bűnügyi elemzés, bűnügyi térképészet - Könyvismertetés

Absztrakt

Cél: Az Egyesült Államokban használatos bűnügyi elemzői sztenderdek bemutatása az International Association of Crime Analysts (IACA) szabványalkotó bizottságában részt vevő szerző által írt részletes és a bűnügyi elemzői munka minden aspektusát bemutató tankönyv ismertetésével.
Módszertan: A könyv alapos tanulmányozása és összevetése a magyar bűnügyi elemzői módszertannal.
Megállapítások: A könyv egy teljes értékű tankönyv, amely a bűnügyi térképészet és bűnügyi elemzés teljes és 2014-ben kidolgozott amerikai módszertanán kívül bemutatja az elemzésre mint szakmára vonatkozó, és a bűnügyi elemzőkkel, valamint a rendészeti szervek elemző szerveivel szemben támasztott követelményeket.
Érték: A tankönyvben ismertetett elemzői struktúra és módszertan részleges átfedést mutat a magyar módszertannal, azonban sok olyan lényeges, tanulmányozásra érdemes elemet tartalmaz, amely hasznos lehet a magyar rendőrségen dolgozó bűnügyi elemzők munkájában.

Kulcsszavak

bűnügyi elemzés, bűnügyi térképészet, elemzői módszertan, IACA
4248