belugyiszemle_header

Korinek László

Vannak-e kriminogén foglalkozások?

Vannak-e kriminogén foglalkozások?

Absztrakt

Cél: A jelen tanulmányban arra vállalkozik a szerző, hogy a foglalkozások és a bűnözés közötti kapcsolat néhány elméletileg is fontos aspektusát tárgyalja a rendelkezésre álló ismeretek alapján, különös tekintettel a téma irodalmára.
Módszertan: A szerző a nemzetközi szakirodalom és a hazai statisztikák alapján áttekinti a foglalkozások és a bűnözés közötti kapcsolat néhány kérdését. A hivatásos bűnözőkkel kapcsolatos kérdéseket is felveti a tanulmány.
Megállapítások: A tanulmány szerzője arra a következtetésre jut, hogy nincs egyszerű oksági kapcsolat a foglalkozás és a bűnözés között. Az egyéni tulajdonságok befolyásolhatják egy meghatározott hivatás választását, míg a különböző munkakörök is hatással vannak egyes bűncselekmények elkövetésének lehetőségére, és az arra való hajlandóságra.
Érték: Az írás javaslatokat fogalmaz meg a foglalkozással kapcsolatos bűnözés megelőzésére és felderítésére.

Kulcsszavak

foglalkozási bűnözés, fehérgalléros bűnözés, szervezeti bűnözés, a bűncselekmények megelőzése és felderítése
4414