belugyiszemle_header

Fenyvesi Csaba

A felismerésre bemutatás és a hit

A felismerésre bemutatás és a hit

Absztrakt

Péter-Simon magabiztos, tiszta, Krisztust felismerő, kiválasztó képességét aligha várhatjuk napjaink adat-, információ- és ingerhalmazoktól terhes világában a bűncselekmények sértettjeitől, tanúitól. Mégis minden kriminalistának törekednie kell az összes tisztességes eszközzel és módon az észlelő személyek emlékképeinek minél pontosabb felidézésére, az esetleges torzulások, tévedések kiszűrésére, minimalizálására. A felelősségük óriási, mert az esetleges felismerési tévedés – mint az említett példákból látható – végzetes következményekkel járhat. A kriminalisztikai, jogállami halászhálónk nem fog csordulásig telni bőséges terméssel. Sokkal inkább „döglött” halak juthatnak felszínre, és ez nem szolgálja a jogállamba, a modern kriminalisztika hatékonyságába vetett hitünket. Bizonyosan nem!

Kulcsszavak

kriminalisztika, felismerés, hit
716